Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 november 2018

Zorgen over houdbaarheid begroting

De partijen in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn hielden gisteravond hun algemene beschouwingen. Daarbij bespraken we de begroting voor 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. In zijn bijdrage ging fractievoorzitter Gert van den Ham in op de houdbaarheid van deze begroting op de lange termijn.

Onzekerheid en zorg

De begroting is voor de D66-fractie met veel onzekerheid en zorg omgeven. Onzekerheid over externe ontwikkelingen en factoren. Voorbeelden daarvan zijn de Brexit en internationale handelsconflicten. We hebben grote zorgen over de sterk dalende weerstandsratio. Maar ook over de lage algemene reserve en over de sterk oplopende incidentele lasten.

Na de beantwoording van de diverse wethouders heeft de fractie gisteravond besloten in te stemmen met de begroting voor 2019. Daarbij is de belofte gemaakt dat de fractie het college scherp blijft volgen. Bijvoorbeeld tijdens de bespreking van de najaarsrapportage waarbij de diverse risico’s beter inzichtelijk worden gemaakt.

Teruglezen en kijken

Lees de gehele bijdrage of bekijk de video waarin Gert van den Ham een update geeft tijdens het debat van gisteravond.

Bijdrage begrotingsbehandeling D66-fractie

Vanavond zijn de algemene beschouwingen in de Alphense gemeenteraad en spreken we over de begroting voor 2019. Onze fractievoorzitter Gert van den Ham praat je bij!

Geplaatst door D66 Alphen a/d Rijn op Donderdag 1 november 2018