Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 januari 2017

Zorgen over onafhankelijke indicatiestelling onterecht

Onlangs zijn zorgen geuit rondom de mate van onafhankelijkheid van de indicatiestelling in het sociale domein (inwoners met een ondersteuningsvraag). Wat is het geval: een en dezelfde partij (Participe) stelt zowel de indicatie als is betrokken bij de uitvoering van de algemene voorzieningen. De zorg is dat Participe op die manier de toewijzing van het persoonsgebondenbudget (PGB) zou kunnen tegenhouden, om daarmee het gebruik van de algemene middelen te vergroten.

Informatiemarkt

Een serieus te nemen zorg waar goed naar gekeken moet worden. De betrokken wethouder heeft daarom snel een zogenaamde informatiemarkt georganiseerd. Hier is een heldere presentatie gegeven en was het mogelijk om met allerlei partijen, waaronder de indicatiestellers en de gemeente, te praten om er zo achter te komen hoe het precies zit.

Gescheiden organisatiedelen

Het blijkt dat het bij Participe om volstrekt gescheiden organisatieonderdelen gaat, waarbij de indicatiestellers onder directe sturing van de gemeente staan. Bovendien is er een onafhankelijke commissie die de bezwaren toetst, die worden gemaakt naar aanleiding van het niet toewijzen van PGB.

D66 vindt daarom dat er voldoende waarborgen zijn om de onafhankelijke indicatiestelling niet in twijfel te trekken.