Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

D66 stemt voor het vrijgeven van de verkenning woningbouwlocaties voor participatie

De Alphense gemeenteraad heeft in september de verkenning van woningbouwlocaties na 2020 besproken. In juni is al een visie op de woningbouw ontwikkelingen van de stad Alphen gepresenteerd. Nu is ook het gedeelte dat betrekking heeft op de kernen beschikbaar.

Woningbouw en waterproblematiek

Over de verkenning van de woningbouw locaties voor de stad Alphen is D66 aangenaam verrast. De discussie beperkt zich niet tot de Gnephoek bebouwen of niet, maar geeft ook andere mogelijkheden aan. De verkenning verbindt de woningbouw ontwikkeling met de waterproblematiek, de bodemdaling, de toenemende verzilting en de toenemende economische druk op agrarische ondernemers in het Groene Hart.

Oude Rijn en spoor

De fractie van D66 is wel een beetje teleurgesteld over de verkenning van de woningbouw locaties voor de kernen. De mogelijkheden voorieder van de afzonderlijke kernen staan netjes beschreven, maar een integrale benadering zoals bij Alphen stad die ontbreekt hier. Dit is jammer omdat hier wel meer mogelijkheden zijn. Wij hebben er voor gepleit om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in het gebied tussen Alphen en Leiden tussen de Oude Rijn en het spoor verder te verstedelijken. Dit gebied is al goed ontsloten over de weg en aan het spoor worden er ook nieuwe stations gebouwd. De wethouder heeft aangegeven dat deze mogelijkheid in de verkenning wordt meegenomen.

Mening van de inwoners

D66 vindt het belangrijk dat deze verkenning dient als basis voor verkennende gesprekken met inwoners en ketenpartners, andere overheden en overige betrokkenen bij deze ontwikkeling, zonder dat het kan worden gezien als het definitieve uitgangspunt van de gemeente in dit dossier. Doel van deze gesprekken is het ophalen van reacties en het peilen van de mening van inwoners. Pas hierna is de Raad in staat om een visie op langere termijn vast te stellen.