Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 april 2021

Verplaats Rijnstreekhal naar zwembad de Hoorn

Het afbreken van de huidige Rijnstreekhal en het bouwen van een grotere hal op de parkeerplaats van zwembad de Hoorn is een oplossing voor meerdere problemen. De Rijnstreekhal dient al jaren vervangen te worden. Naast vervanging is ook gebleken dat er meer binnensporthalruimte nodig is. Verder voorziet een combinatiefunctie bij het zwembad in de ambitie om een vitaliteitscentrum te organiseren. Ook wordt de horecafunctie versterkt door het combineren van het zwembad en de sporthal. De achtergebleven gebruiken we dan voor woningbouw. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een concept, zoals Westerhove, Rijnzate of de Jozef.

Verlenging zwembaden

Raadslid Maurits de Vries deed dit pleidooi vorige maand tijdens een commissievergadering. Daar werd gesproken over het besluit om het contract met de beheerder van de zwembaden de Hoorn en Aquarijn met vijf jaar te verlengen. “De fractie van D66 is erg positief over deze verlenging. De Thermen2 doet goed werk en  levert echt maatschappelijke meerwaarde door extra activiteiten in de diverse wijken aan te bieden. Daarmee verbinden ze zichzelf echt met de samenleving.

Verplaatsen Rijnstreekhal

“Eén van de risico’s die we zagen is dat de Thermen2, de aanbieder, ook ambities heeft om bij de Hoorn een vitaliteitscentrum te ontwikkelen. Wij hebben de suggestie gedaan om de Rijnstreekhal te verplaatsen naar de Hoorn mede gedaan voor het oplossen van dit risico. Bouw een sporthalcomplex vergelijkbaar met de Limeshal, die ook boven een parkeerplaats staat. Hier plaats je dan ook het gewenste vitaliteitscentrum in. Op deze manier zetten wij een eerste stap in het oplossen van de binnensportbehoefte. Binnenkort volgt het eerste inzicht vanuit de wethouder op dit terrein en wij hopen dat onze oplossing daarin wordt meegenomen.”

Beluister het interview dat Maurits had met Studio Alphen of lees het artikel hierover.

Thema

Wonen & Vrije Tijd

De komende jaren zal de vraag naar woningen in de randstad blijven toenemen. Dit zorgt voor een uitdaging en keuzes voor de toekomst. D66 wil een beheerste groei van het aantal woningen, zonder veel geweld te doen aan het groene karakter van onze gemeente.

D66 wil dat iedereen in de gemeente Alphen aan den Rijn zich thuis voelt en kan meedoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat inwoners veilig kunnen wonen in hun eigen wijk en kern. Maar ook dat men zich betrokken voelt bij elkaar en bij de buurt. Die betrokkenheid is ook belangrijk als het gaat om het nemen van besluiten. D66 vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij besluitvorming in de gemeente en zeker waar het hun eigen wijk of kern betreft.

Lees meer