Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingen 2013

Verkiezingen 2013

Dit is geen tijd om stil te gaan zitten, stilstand is achteruitgang. Deze gemeenteraadsverkiezingen gaan over het bereiken van het gewenste resultaat van de fusie: beter, bereikbaar en meer betrokken. Een fusie leidt meestal tot een periode met de focus op interne organisatie en weinig oog voor urgente problemen bij onze inwoners. D66 zal dit nooit accepteren! Zij zal zich voor 100% inzetten om juist nú in actie te komen om de problemen van deze tijd aan te pakken waarmee een flinke stap vooruit gemaakt kan worden.

D66 gaat middenin de crisis niet afwachten tot het fusieproces doorlopen is. We moeten nu aanpakken, nu stappen vooruit maken die ten goede komen aan onze inwoners en bedrijven. D66 zet deze verkiezingen in op onze 6 D’s: een duurzame, democratische, daadkrachtige, degelijke, duidelijke gemeente die dichtbij de burger staat. Een gemeente die, om aan de behoeften van inwoners tegemoet te komen, sterk inzet op samenwerking met bewoners en bedrijven. Een sterke gemeente die zich inzet voor een duurzaam Groene Hart-economie met duurzame werkgelegenheid en doorlopende ontwikkeling van alle mensen die in onze gemeente wonen.

De inwoners en het bestuur van de nieuwe gemeente gaan als het ware een nieuw contract aan. Wat D66 betreft dient de nieuwe opzet na de verkiezingen te voorzien in een goede samenwerking, actieve participatie, co-creatie en een dienstbare democratie. Een contract dat concrete afspraken met de samenleving vormgeeft, D66 geeft ruimte.

Om het verkiezingsprogramma te downloaden drukt u hier

Om onze campagnefilm te bekijken drukt u hier

 

 

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2013