Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

Van de fractievoorzitter…

Cultuurvisie teleurstellend, richt een culturele raad op!

Na lang wachten was het dan eindelijk zover….de Cultuurvisie voor deze bestuursperiode¬† werd door het College aan de gemeenteraad voorgelegd. Het verwachtingspatroon was hoog.

Na eerste lezing was er bij de D66-fractie teleurstelling; veel algemeenheden en vaagheden. Te weinig dynamiek en energie. En hoe spijtig; met de opbrengsten van de inspraakrondes was weinig tot niets gedaan.

We hebben als fractie onze kritiek naar voren gebracht en aangegeven dat cultuur in Alphen aan den Rijn echt meer is dan alleen maar duidelijk maken dat het ‘voor iedereen moet zijn, moet kunnen bloeien en dat instelling en organisaties moeten samenwerken’. Als fractie hebben we benadrukt dat het moet gaan over cultuur in en van Alphen, wat we met en voor elkaar in cultureel opzicht kunnen betekenen. Het moet gaan over activiteiten en niet alleen maar over (nog meer) gebouwen en de exploitaties daarvan. De discussie die we in dit verband dan wel hadden willen voeren over de verbouwing en verdere invulling van Castellum bleef achterwege. Dat gold ook voor cultuur in de kernen van Alphen. Dat werd niet of nauwelijks benoemd.

Onze suggestie om in Alphen een Culturele Raad in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van culturele instellingen, die gezamenlijk uitvoering geven aan bestaande en nieuwe programma’s, komt nu later aan de orde als de nota door de wethouder is aangepast!!

Cultuur beleef je….Alphen scoort niet best op de zg. landelijke cultuur-index. Nou is deze niet zaligmakend, maar laat ons wel zien dat we op z’n minst een paar extra passen moeten zetten. Die passen zijn nu nog niet gezet. De wethouder komt hopelijk kort na de zomer met goede verbeteringen.