Steun ons en help Nederland vooruit

Wijk en buurthuizen (MFA)

D66 vindt de multifunctionele accommodaties (MFA’s) een waardevolle voorziening. De MFA’s moeten deel uitmaken van de leefgemeenschap in de wijken en kernen. D66 is een voorstander van de verbinding met woningbouwcorporaties om zo ‘huiskamers van de wijk’ te creëren en voor een verdere samenwerking met TOM. Het doel is om op deze manier de samenhang in de wijken en kernen te bevorderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018