Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkom vervuiling

Gemeentelijke belastingen en heffingen gaan uit van het principe “de vervuiler betaalt”. We gaan voor nog betere afvalscheiding. Dat begint bij intensieve voorlichting en het gemakkelijk maken van scheiden. Vooral voor de hoogbouw met de  vele bewoners moeten de ondergrondse containers voor papier, PMD en GFT ten minste net zo makkelijk te bereiken zijn als die voor restafval. Wanneer deze randvoorwaarden in orde zijn, kunnen we goed gedrag belonen door de vaste afvalstoffenheffing te verlagen en daarnaast voor restafval te laten betalen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018