Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeersprobleem Hazerswoude-Dorp

Voor het verkeersprobleem bij Hazerswoude Dorp moet een goede structurele oplossing komen, vóórdat de verlengde Bentwoudlaan wordt aangelegd. Een tunnel is een mooie maar dure oplossing, waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is en waardoor dit niet erg haalbaar lijkt. Een andere oplossing is het doorgaande verkeer richting A4 een alternatief te bieden door bijvoorbeeld bij Zoetermeer een betere ontsluiting naar de A4 te maken. Ongeacht welke oplossing gekozen wordt, de leefbaarheid in Hazerswoude Dorp moet worden verbeterd, het verkeer moet beter doorstromen en er mag geen barrière worden gecreëerd tussen de Oost- en Westkant van het dorp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018