Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

In de gemeente voelen mensen zich soms onveilig, hoewel uit de cijfers blijkt dat de criminaliteit afneemt. D66 wil aan de slag met dit onveiligheidsgevoel door de sociale samenhang in de wijken en kernen te versterken. Maar wij willen geen schijnoplossingen zonder duidelijke meerwaarde, zoals de huidige inzet van permanente cameratoezicht. Immers de veiligheid verbetert (vaak) niet maar het gaat wel direct ten koste van privacy en brengt bovendien behoorlijke kosten met zich mee.

D66 wil dat er in iedere wijk een vast en voor iedereen bekend en benaderbaar aanspreekpunt is voor vragen en problemen van de inwoners. Ook wil D66 buurtpreventie stimuleren omdat mensen binnen een wijk nu eenmaal veel beter inzicht hebben in de lokale problemen en daar ook continu aanwezig zijn. Hierbij is het wel van belang dat de betrokken burgers snel en eenvoudig contact kunnen opnemen met de politie en/of gemeente wanneer dat nodig is: inwoners signaleren en de overheid onderneemt actie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018