Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies

D66 vindt (tijdelijke) subsidies nuttig voor startende initiatieven die niet zelf voor voldoende inkomsten kunnen zorgen én die bijdragen aan betere omstandigheden voor onze inwoners (het zgn. maatschappelijk nut).

Voor de meeste subsidies geldt dat de financiële ondersteuning van de gemeente tijdelijk is; de subsidie is bedoeld om een initiatief van de grond te krijgen. Zij wordt in principe voor 3 jaar afgegeven, waarin het bedrag tijdens deze periode wordt afgebouwd. Hierdoor krijgt de ontvanger van de subsidie de tijd om te werken aan het verkrijgen van eigen inkomsten. Wanneer men nieuwe activiteiten ontplooit kan men daarvoor opnieuw subsidie aanvragen.

Voor organisaties die niet voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, maar wél een duidelijke bijdrage leveren aan de Alphense samenleving is er ruimte voor meer structurele subsidie. Ook hier iedere keer voor een periode van 3 jaar om zo de onnodige jaarlijkse bureaucratie te beperken.

Ondersteuning vanuit de gemeente hoeft overigens niet altijd met geld. Het kan ook in natura, diensten of advies. Het serieus nemen en op tijd betrekken van (vrijwilligers) organisaties is net zo belangrijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018