Steun ons en help Nederland vooruit

Start-ups

Startende ondernemers moeten de ruimte krijgen aan hun ideeën te werken of hun onderneming van de grond te krijgen met daarbij, waar nodig, hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld door hen te koppelen met andere ondernemers voor praktische ondersteuning en tips, maar ook door ruimte te geven aan mensen die vanuit de bijstand of re-integratie een bedrijf aan het opstarten zijn. Bij kansrijke initiatieven kan de sollicitatieplicht voor deze mensen opgeschort worden. De gemeente moet samen met het bedrijfsleven het klimaat scheppen waarin startups in een soort ‘broeinest’ ruimte krijgen en gestimuleerd worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018