Steun ons en help Nederland vooruit

Sportfaciliteiten

D66 vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook sociaal belangrijk. Daarom wil D66 de breedtesport stimuleren. Dat kan via traditionele verenigingen, maar ook door het faciliteren van individuele sporters, door bijvoorbeeld hardloop- of skateroutes.

D66 vindt dat er op tijd geïnvesteerd moet worden in ruimte in sporthallen, zodat bij het sluiten van de Rijnstreekhal en Arena voldoende ruimte elders beschikbaar is. Het slopen van een sporthal mag niet tot ruimtegebrek leiden en mag pas gebeuren als nieuwe capaciteit beschikbaar is. Bij het bouwen van nieuwe onderwijsfaciliteiten moet de gymzaal zodanig worden gebouwd, dat deze niet alleen voor sportonderwijs, maar ook door sportclubs gebruikt kan worden.

Voor D66 is het belangrijk dat er voldoende binnen- en buiten-sportruimte is in de kleine kernen. Hiervoor moet een slimme verdeling gemaakt worden, zodat duidelijk is welke voorzieningen waar beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018