Steun ons en help Nederland vooruit

Soorten woningen

Bij de realisatie van nieuwe woningen zorgen we ervoor dat er evenwichtig wordt gebouwd. We realiseren zowel huur- als koopwoningen, maar ook voldoende woningen in de sociale sector. Bij de kleinere kernen (niet Boskoop of Alphen) kijken we bij de beperkte mogelijkheden van nieuwbouw naar soorten woningen waar een tekort aan is, bijvoorbeeld starterswoningen of seniorenwoningen in de koop- of huursector. Wanneer een locatie beschikbaar komt verleent de gemeente alleen medewerking aan projecten die aansluiten bij de vraag uit de kern.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018