Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy en digitale veiligheid

Digitalisering brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Beveiliging van gevoelige informatie is uitermate belangrijk. IT-professionals geven aan dat men een ‘hack’ nooit helemaal kan voorkomen. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat de schade bij een ‘hack’ beperkt blijft.

Een ander aspect is privacy. Hiervoor geldt dat men altijd goed moet nadenken waarom men (persoons)informatie verzamelt en of dit echt nodig is. Daarnaast dient data die niet meer noodzakelijk is actief gewist worden. D66 is voorstander om het beginsel “Privacy by design” bij nieuwe projecten toe te passen, zodat de privacy van de burger goed gewaarborgd blijft.

D66 pleit dan ook voor een portefeuille ‘privacy en gegevensveiligheid’ waardoor dit de verantwoordelijkheid wordt van een specifieke wethouder.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018