Steun ons en help Nederland vooruit

Locaties woningbouw

Wij zijn geen voorstander zijn van nieuwe grote ontwikkellocaties in het Groene Hart. Wij kiezen daarom niet voor het volbouwen van de Gnephoek.

Om toch te voorzien in de vraag naar nieuwe woningen hanteren we een aantal uitgangspunten. Nieuwbouwplannen worden afgestemd op regionaal niveau. Door afstemming kunnen niet alleen vraag en aanbod optimaal worden afgestemd, maar kan ook samen met andere gemeenten een afweging van mogelijke locaties plaatsvinden. De schade aan het Groene Hart wordt tot het minimum beperkt.

Het zijn wellicht geen grote nieuwbouwlocaties meer, maar er is nog steeds ruimte om het aantal woningen binnen de bestaande grenzen uit te breiden, met name in de kern Alphen aan den Rijn. Deze zogenaamde verdichting (meer woningen in de bestaande ruimte) in de kern Alphen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Parken en andere groenvoorzieningen blijven intact. We verdichten door meer gebruik te maken van kwalitatief hoogstaande hoogbouw. Ook kunnen bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woningbouwlocaties of door vermenging van functies, waarbij woningbouw tussen de bedrijven wordt toegestaan.

We zijn een voorstander van woningbouw langs de as Alphen-Leiden langs de Oude Rijn. De impact op het Groene Hart en het verlies aan natuur en groen op deze locaties beperkt. Daarnaast sluit het ook goed aan op de stations, inclusief het nog te ontwikkelen station bij Hazerswoude Rijndijk en de nabijheid van N11.
Tegelijkertijd kijken we ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden in de andere kernen. Tijdens de economische crisis zijn verschillende concrete plannen in de koelkast beland, plannen die al eerder zijn opgesteld en uitgewerkt. D66 is er een voorstander van om deze plannen, bijvoorbeeld in Boskoop en bij Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, weer op te pakken en tot uitvoer te brengen.

Ontwikkelingen in Boskoop passen ook bij de nieuwe stations die zijn gerealiseerd, waardoor Boskoop beschikt over een uitstekende ontsluiting door openbaar vervoer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018