Steun ons en help Nederland vooruit

Levensloopbestendige woningen

Mensen worden steeds ouder en blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. Dat heeft consequenties voor de eisen die we stellen aan onze woningen. Nieuw te bouwen woningen willen we levensloopbestendig bouwen, zodat deze niet op een later moment óf moeten worden aangepast óf niet geschikt gemaakt kunnen worden voor senioren. Immers ook voor senioren geldt dat zij binnen de gemeente en binnen de kern waarin zij wonen in staat moeten zijn om een geschikte woning te vinden. We gaan samen met onder andere de woningcorporaties proberen ook de bestaande woningen geschikt te maken voor senioren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018