Steun ons en help Nederland vooruit

Gehandicaptensport

Sport is nog geen gemeengoed voor mensen met een beperking. Iedereen met een geestelijke of fysieke beperking moet kunnen sporten, maar helaas lukt dit nog niet altijd. D66 vindt dat de deelname van mensen met een beperking beter kan en wil prioriteit geven aan het weghalen van de ervaren drempels. De bekendheid van de mogelijkheden moet bij de verschillende doelgroepen vergroot worden. D66 vindt dat G-sport meer prioriteit moet krijgen in de huidige en toekomstige afspraken met  ‘Alphen beweegt’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018