Steun ons en help Nederland vooruit

Buurt- en wijkreferendum

D66 vindt het referendum een nuttig instrument maar het mag nooit een excuus zijn om moeilijke besluiten af te wentelen op de inwoner. Uiteindelijk blijven de (gekozen) politici en bestuurders verantwoordelijk voor de besluiten, tenzij dit bewust aan burgers wordt overgelaten middels een referendum.

Een referendum is met name zinvol wanneer het een helder en duidelijk besluit betreft en moet gehouden worden onder de direct belanghebbenden. D66 is dan ook een groot voorstander van het experimenteren met wijk- en buurtreferenda (bijvoorbeeld mensen in een bepaalde buurt besluiten over de inrichting van hun speeltuin).Moderne middelen kunnen ook helpen om inwoners gemakkelijk te betrekken bij besluitvorming en het uitwisselen van ideeën. Wellicht kan er zelfs een ‘Alphen aan den Rijn’-app ontwikkeld worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018