Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit

D66 wil dat de gemeente buiten de bebouwde kom een groenbeleid “op maat” voert, waarbij (herstel van) biodiversiteit en ondersteuning van bedreigde diersoorten het uitgangspunt is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzaaien van bermen en niet maaien, zodat een bloeiende berm ontstaat die aantrekkelijk is voor vlinders en insecten, zoals bijenvolken. Verder is het wenselijk dat groene verbindingen worden gemaakt tussen bestaande bosgebieden. Deze zullen de biodiversiteit bevorderen en beschermen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018