Steun ons en help Nederland vooruit

Betrekken inwoners (bewonersparticipatie)

D66 wil de inwoners van Alphen aan den Rijn betrekken bij de besluitvorming en initiatieven ondersteunen. Omdat ieder besluit anders is, moet ook de wijze waarop inwoners bij het besluit worden betrokken aansluiten bij de specifieke situatie. De betrokkenheid kan hierbij uiteenlopen van actief geïnformeerd worden tot aan het daadwerkelijk besluiten (via referenda). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid  om duidelijk te communiceren over de mate waarin participatie mogelijk is en waarom. Op die manier worden teleurstellingen voorkomen. Verder is het van belang dat participeren laagdrempelig is: iedereen moet kunnen meedoen!

De gemeente moet er ook voor waken dat alleen de belangen van de mondige burger of belangenverenigingen worden behartigd. Toets of de mensen die participeren representatief zijn en betrek actief de ondervertegenwoordigde groepen. Voor D66 is alleen het inspreken in de gemeenteraad onvoldoende. De nadruk moet liggen op het gesprek met (groepen) inwoners om hun ideeën mee te nemen en begrip te krijgen voor de genomen besluiten. Bij nieuw te vormen beleid geldt dat het niet alleen over de inwoners moet gaan, maar ook van de inwoners is. Beslis niet over de inwoner, maar met de inwoner.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018