Steun ons en help Nederland vooruit

Belastingen en heffingen

D66 wil de diverse belastingen en heffingen goed tegen het licht houden: zijn ze nog nodig en waar zijn ze op gebaseerd?

Wat D66 betreft geldt voor heffingen of belastingen dat:

  • de kosten voor de burger niet meer zijn dan de daadwerkelijke gemaakte kosten;
  • er wel zo veel mogelijk kostendekkend gewerkt wordt;
  • zij aansluiten bij het uitgangspunt “de vervuiler betaalt”;
  • deze zo goed mogelijk aansluiten bij de specifieke situatie van de inwoner/ondernemer;
  • het begrijpelijk en duidelijk is waarvoor men betaalt.

Voor hondenbelasting is het wat D66 betreft helder: deze vorm van belasting uit de middeleeuwen wordt zo snel mogelijk afgeschaft. Het is oneerlijk, we doen dat ook niet voor andere kostenposten of huisdieren. Daarbij staat de opbrengst van hondenbelasting niet in verhouding met de kosten voor het registreren en innen daarvan.

Voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing geldt nu dat een eenpersoonshuishouden daadwerkelijk voor 1 persoon betaalt, maar de rest (of je nu met z’n 2-en bent of met z’n 5-en) voor 3 personen. D66 vindt dat beter moet aansluiten bij de persoonlijke situatie, het liefst ook hier weer volgens het principe: “de vervuiler betaalt”.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018