Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 februari 2018

Referendum belangrijk instrument voor meer directe invloed van inwoners

D66 heeft zich in Alphen aan den Rijn altijd hard gemaakt voor het vergroten van de invloed van inwoners op het dagelijks bestuur van de gemeente. Een referendum is een van de instrumenten die hieraan bijdragen. De inwoner heeft hiermee immers de mogelijkheid om zich tussen verkiezingen door uit te spreken over belangrijke besluiten die de gemeente neemt. Sinds enige jaren is het dan ook mogelijk voor inwoners om een (raadgevend) referendum aan te vragen. Daar zijn wij als D66 erg blij mee.

Drempels verlagen

In de gemeenteraad is gisteravond gesproken over de regels rondom de aanvraag en geldigheid van zo’n referendum. D66 ondersteunt hierbij van harte het voorstel om de drempels voor het aanvragen van zo’n referendum te verlagen. Verder dienen we een voorstel in waarmee onafhankelijk van de opkomst de uitslag altijd serieus wordt besproken.

Het is momenteel namelijk zo dat 30% van de kiesgerechtigden (een arbitrair percentage dat van gemeente tot gemeente verschilt) moet zijn gaan stemmen om het referendum geldig te verklaren. Dit vindt D66 een gekke constructie aangezien het een raadgevend referendum betreft waarmee inwoners een advies geven aan de gemeenteraad. Een advies is niet geldig of ongeldig: een advies is een advies en moet serieus worden genomen. De hoogte van de opkomst is hierbij slechts een van de factoren die moet worden meegewogen. Minstens even belangrijk is hoe groot het verschil tussen de ja en de nee stemmers is. Dit voorstel heeft gisteravond geen meerderheid behaald.

Vaker en laagdrempeliger

In de komende raadsperiode wil D66 de mogelijkheden verkennen om het referendum vaker en laagdrempeliger te gaan inzetten. Hierbij denken we aan buurtreferenda waarbij uitsluitend inwoners uit een bepaalde buurt kunnen stemmen over een onderwerp dat expliciet die buurt aan gaat. Ook willen we de drempels tot stemmen verlagen door te onderzoeken of dit digitaal via internet kan.