Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 november 2019

Oplossing binnensportbehoefte in 2020

Het college gaat in het eerste kwartaal van 2020 een onderzoek doen naar de binnensportbehoefte en presenteert daarna een oplossingsrichting. Dat is het resultaat van de motie die raadslid Maurits de Vries gisteravond indiende tijdens de raadsvergadering bij de bespreking van de visie op sporten en bewegen. De motie die tot doel had het college tot meer ambitie op deze problematiek te bewegen is met algemene stemmen aangenomen.

Probleem jarenlang bekend

In de visie op sporten en bewegen wordt melding gemaakt dat ‘we gaan onderzoeken of er een oplossing is voor de binnensportbehoefte die er nu reeds is en groter wordt vanaf het moment dat bestaande voorzieningen gesloot worden vanwege het verstrijken van de levensduur’. “Dit probleem is al jarenlang bekend, zeker als je kijkt naar de Rijnstreekhal en in wat mindere mate naar de Arena”, stelt Maurits. “Het in zulke bewoordingen opnemen in de sportvisie getuigt wat ons betreft van weinig ambitie. Met de aangenomen motie hebben we bereikt dat er op korte termijn werk gemaakt wordt van de binnensportbehoefte.”

‘Mooi resultaat’

Tijdens de raadsvergadering van 21 november heeft de fractie het college van B&W dan ook verzocht het onderzoek naar de oplossing voor de binnensportbehoefte in het eerste kwartaal van 2020 uit te voeren om daarna een oplossingsrichting plus investeringsvoorstel te presenteren. De motie is mede ingediend door de fracties van de SP en NieuwElan en er is uiteindelijk door alle partijen voor gestemd. “Dat is natuurlijk een mooi resultaat”, zegt Maurits. “Het komende jaar worden gesprekken gevoerd om te komen tot een integraal sportontmoeting- en gezondheidscentrum, zijn er ontwikkelingen bij Nieuwe Sloot en wordt een lokaal sportakkoord gepresenteerd. Dat zijn goede aanleidingen om bij aan te haken en zo de te verwachten problematiek tijdig op te lossen.”

Visie op sporten en bewegen

De gemeenteraad heeft de gisteravond ook de sportvisie vastgesteld. In deze visie gaat het niet alleen over sporten en bewegen maar ook over een gezonde en vitale samenleving waar de gemeente zich samen met anderen verantwoordelijk voor voelt. De vastgestelde visie geeft kaders en maakt keuzes voor een gezonde en vitale samenleving. Op basis hiervan wordt een lokaal sportakkoord gesloten met betrokkenen uit het onderwijs, de zorg, de sport en het bedrijfsleven. De fractie van D66 heeft hier mee ingestemd.