Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juni 2021

Meer grip op dossier jeugdhulp

De gemeenteraad krijgt de komende jaren meer grip en inzicht op de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn. Dat gebeurt onder andere door samen met alle partijen die betrokken zijn bij het thema opvoeden en opgroeien een gezamenlijk manifest op te stellen. Dit manifest moet zorgen voor een gezamenlijke en duurzame werkwijze rondom opvoeden en opgroeien. Verder gaan we het komende jaar de wijken in om met elkaar het gesprek te voeren over dit thema. De gemeenteraad komt meer aan het stuur te staan bij de jeugdhulp. Dit wordt gedaan door jaarlijks voortgang- en evaluatiegesprekken te houden met de nieuwe aanbieder van jeugdhulp. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid bij te sturen door het geven van aanbevelingen. Dit is het resultaat van een door de fractie van D66 ingediend voorstel om meer grip te krijgen op het dossier jeugdhulp. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Hei-ochtend jeugdhulp

“Het ingediende voorstel is na een intensief traject met meerdere partijen tot stand gekomen”, legt raadslid Maurits de Vries uit. “Om meer inzicht te hebben op het thema jeugdhulp is op zaterdag 27 maart 2021 door D66, samen met GroenLinks, CDA, NieuwElan, PvdA, ChristenUnie en de SGP, een hei-ochtend georganiseerd voor de gehele gemeenteraad. Tijdens de bijeenkomst heeft lector Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool de aanwezigen meegenomen in de trends in jeugdhulpgebruik. Daarna is het thema normaliseren en demedicaliseren verder uitgediept. Ook is er stilgestaan bij de noodzaak tot interprofessionele samenwerking en is het belang van lokale duiding verder uitgediept. Na de lezing zijn, in deelsessies, thema’s geïdentificeerd die de gemeenteraad in 2021 en 2022 verder wil uitdiepen.”

Gezond en veerkrachtig opvoeden

“Het is van belang om de jeugdhulp in een breder perspectief te bekijken en te organiseren” , zegt Maurits de Vries. “De gemeentelijke aanpak in combinatie met (keten)partners moet zich richten op gezond en veerkrachtig opgroeien. Jeugdhulp is hierbij het sluitstuk. We willen ons voor de toekomst laten inspireren op het Manifest dat de gemeente Delft heeft opgesteld. Dit manifest is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien. De gemeente en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van ouders en jeugdigen.”

Meer weten?

Bekijk 16 Motie vreemd D66 ea Opvoeden opgroeien en jeugdhulp en 16 (Bijlage bij motie vreemd D66) Memo Routekaart – Jeugdzorg, opgroeien en opvoeden in Alphen aan den Rijn

Thema

Jeugd & Onderwijs

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. We zien nog te vaak dat mensen niet op een gelijke manier mee kunnen doen in de Alphense samenleving en daardoor een gebrek aan perspectief ervaren. D66 wil dat graag veranderen. Het creëren van gelijke kansen voor iedereen betekent in de praktijk dat we voor sommige mensen een stapje extra moeten zetten.`

Lees meer