Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

Jeugdzorg blijvend monitoren

De vragen over de jeugdzorg die de fractie van D66 schriftelijk heeft gesteld aan het college van B&W zijn beantwoord. De beantwoording geeft ons op een aantal onderwerpen duidelijkheid en vraagt op bepaalde onderwerpen blijvende monitoring. Daarbij gaat het om de mogelijke budgetverdeling in het sociaal domein en de actiepunten uit het programma ‘Zorg voor de Jeugd

Budgetverdeling jeugdzorg

Uit de beantwoording blijkt dat het door het Rijk verschafte budget voor de jeugdhulp onvoldoende is om de uitgaven samenhangend met de overgangsregeling in 2018 te dekken. Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt dat de budgetverdeling in het sociaal domein moet worden herzien. Hiervoor wordt overleg gevoerd tussen de VNG en het Rijk. De fractie houdt de uitkomsten van dit overleg scherp in de gaten.

Programma ‘Zorg voor de Jeugd’

De fractie van D66 heeft verder gevraagd naar het actieplan van de ministers De Jonge en Dekker. De gemeente staat achter de acties uit het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Acties zijn bijvoorbeeld heldere toegang, de verlenging van pleegzorg naar 21 jaar en het ontwikkelen van kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen. In de beantwoording wordt door het college een gezamenlijk plan met de regio aangekondigd om aanspraak te maken op financiering. De fractie blijft deze toezegging actief volgen en is nieuwsgierig naar het plan.

Benieuwd naar alle antwoorden op de gestelde vragen?

brief art 40 vragen jeugdhulp