Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Goede zorg volgens D66

Goede zorg is één van de speerpunten van D66. Dat betekent: zorg op maat, actieve ondersteuning en waar nodig financiële ondersteuning. De wensen en behoeften van de zorgvrager staan voorop.

Keukentafelgesprek

Bij ‘zorg op maat’ geldt voor D66 dat er één aanspreekpunt voor de cliënt georganiseerd is (het liefst dichtbij). Ook moet de cliënt niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. In Alphen aan den Rijn zijn daar in de afgelopen jaren goede stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. De intake, ook wel het ‘keukentafelgesprek’ genoemd,  is een belangrijk moment om aan te geven wat de zorgvraag is en te ontdekken welk aanbod passend is. In dat passende aanbod moet de cliënt leidend zijn. De gemeente of zorgaanbieder faciliteert. Vaak blijkt dat zorgvragers het lastig vinden om hun wensen goed over het voetlicht te brengen. Cliënten moeten hierin kunnen worden ondersteund door iemand uit de eigen kring of door een vrijwilliger.

Maximaal ondersteunen

De gemeente is niet de enige partij in de zorg: de artsen, de zorgverzekeraars, de verpleeg- en verzorgingshuizen, etc. maken zaken complex. Waarbij de overgang tussen jeugdzorg en volwassenzorg vaak ook problematisch is voor 18 jarigen. De gemeente moet haar inwoners maximaal ondersteunen in deze kluwen aan regelgeving.

Chronisch zieken en gehandicapten

Tenslotte kan iemand met een ziekte of handicap te maken krijgen met eigen risico, eigen bijdrage en andere bijkomende kosten, terwijl er vaak ook al sprake is van een lager inkomen. Zo komen veel zorgvragers in financiële problemen. D66 wil dat chronisch zieken en gehandicapten financieel worden ondersteund of ontzien.