Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2019

Fractie stelt vragen over dorpsoverleggen

Dorpsoverleggen hebben een belangrijke positie en rol in de Alphense samenleving. Zij zijn gesprekspartner voor het college en de gemeenteraad en worden betrokken bij de onderwerpen die in het betreffende dorp spelen. Het afgelopen jaar hebben zij meegewerkt aan het opstellen van de dorps- en de gebiedsvisies. Ook worden zij betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s die horen bij de dorpsvisies.

In gesprek met afvaardiging

De fractie heeft gesproken met een aantal dorpsoverleggen. Tijdens dit gesprek is duidelijk geworden dat de relatie tussen de verschillende dorpsoverleggen en de gemeente niet hetzelfde is. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de D66 fractie vragen gesteld aan het college over de relatie met de dorpsoverleggen en hoe deze relaties zijn geformaliseerd.

Art. 40 vragen D66 Alphen aan den Rijn_dorpsoverleggen

Toekomst

De fractie van D66 gaat komende zaterdag op een speciale hei-ochtend in gesprek over de rol en positie die de dorpsoverleggen moeten hebben in Alphen aan den Rijn. Een vraag die aan de orde komt is de positie van het dorpsoverleg in de lokale democratie. Ook gaat het over de verhouding met het College en de Gemeenteraad, de continuïteit en de relatie met de achterban.