Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 september 2017

Update: provincie niet akkoord met oplossing Medoclean

D66 steunt het voorstel voor de verplaatsing van Medoclean, voorwaarde is wel dat de te bouwen woningen aansluiten op de vraag naar woningen in Koudekerk. Het dossier van stomerij Medoclean uit Koudekerk loopt al jaren. In de commissie van september heeft het college een oplossing gepresenteerd die de verhuizing van Medoclean vanuit de Dorpsstraat naar het nabij gelegen bedrijventerrein Hoogewaard mogelijk maakt. In de voorgestelde oplossing leveren naast Medoclean zelf, de gemeente en de projectontwikkelaar een financiële bijdrage. De verhuizing van Medoclean heeft veel positieve punten:

  1. Medoclean verhuist naar een locatie waar het bedrijf zich verder kan ontwikkelen,
  2. in Koudekerk kunnen na lange tijd weer woningen gebouwd gaan worden, en
  3. de verontreinigde grond op het perceel van Medoclean wordt opgeruimd.

Starters en sociale woningbouw

Een belangrijke voorwaarde voor D66 om in te stemmen met de voorgestelde oplossing is dat de woningen die gebouwd gaan worden aansluiten op de vraag vanuit Koudekerk. Dit betekent dus dat er niet alleen dure woningen komen, maar dat er ook woningen voor starters en sociale woningbouw moet komen.

Update 24-09-2017

Voor de Raadsvergadering van 21 september kwam het nieuws dat de Provincie Zuid-Holland niet akkoord gaat met de bouw van veertig extra huizen in de polder. In ruil voor de bouw van de extra huizen zou de projectontwikkelaar een bijdrage leveren aan de verhuizing van Medoclean. Zonder bouw van de extra huizen, is er geen bijdrage van de projectontwikkelaar en kan de verhuizing van Medoclean niet door gaan. De Raad heeft de wethouder en de betrokken partijen opgeroepen op om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.