Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 december 2010

Lijstnummer D66 bekend

De kogel is door de kerk. Boskoop, Rijnwoude en Alphen a/d
Rijn stevenen af op een fusie per 1 januari 2014.

Een meerderheid van de gemeenteraden in Boskoop, Rijnwoude
en Alphen a/d Rijn stemden afgelopen week in met het initiatiefvoorstel om
vrijwillig een arhi-procedure in te gaan. Arhi staat voor Algemene wet Regels
HerIndeling.

Maandag 6 december stemde de Alphense raad al in. Bij de
initiatiefnemers D66, VVD, PvdA, CDA en CU sloten zich, na enig debat en enkele
kleine wijzigingen in het voorstel, Nieuw Elan en GroenLinks aan.

Daarmee was er een overtuigende meerderheid voor een fusie
met de buren.

Donderdag 9 december volgde de Boskoopse gemeenteraad. Daarin
was de meerderheid nog groter: alleen SGP/CU stemde tegen.

Dezelfde avond vergaderde ook de raad in Rijnwoude. Daar was
het voorstel veel meer omstreden. Vorige week leek daar nog een nipte
meerderheid tegen het initiatief te zijn. De Rijnwoudse raad had eerder
al aangegeven veel meer te zien in een intensieve samenwerking waarbij veel
zaken aan Alphen als Centrumgemeente zouden worden uitbesteed. Maar nadat
Alphen en Boskoop al duidelijk hadden gemaakt te willen fuseren, was die optie
niet meer mogelijk. Uiteindelijk koos de PvdA-fractie in Rijnwoude toch voor
een vrijwillige fusie en sloot zich daarmee aan bij D66 en VVD.

Het CDA en de SGP/CU fractie stemden tegen.

De arhi-procedure kent allerlei verschillende stappen en in
veel stappen zullen de inwoners van de 3 gemeenten hun wensen voor de nieuwe
gemeente kenbaar kunnen maken.

Wanneer de beoogde fusiedatum van 1-1-2014 gehaald wordt,
zullen er in november 2013 verkiezingen worden gehouden in plaats van maart
2014.