Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2010

Lijstnummer D66 bekend

De Alphense D66 fractie heeft zich voorstander verklaard van de door de provincie voorgestelde fusie met Boskoop en Rijnwoude.De fractie ziet in een fusie vooralsnog meer voordelen dan nadelen. Wel heeft de fractie ernstige moeite met de manier waarop Gedeputeerde Staten (Provincie) manoeuvreert; juist op het moment dat Boskoop en Alphen aan den Rijn aangeven de eerste verkennende stappen te willen gaan maken voor een vrijwillig fusieproces, kondigt GS aan dat zij voornemens is om een gedwongen huwelijk af te dwingen. Belangrijkste bezwaar daarvan is dat de regie uit de handen van de gemeenten wordt genomen door de Provincie. Dat is niet "netjes" naar gemeenten (Boskoop en Alphen) die tot nu toe zich positief hebben opgesteld.
Lees hieronder het volledige persbericht dat de Alphense D66-fractie op 13 september jl heeft uitgebracht.

D66
Alphen voorstander van fusie met Rijnwoude en Boskoop

                

Voordelen te behalen voor alle inwoners

 

De D66-fractie heeft in
de afgelopen weken intern gediscussieerd over de wenselijkheid van een fusie
tussen Alphen, Boskoop en Rijnwoude. Daarbij is de fractie tot de conclusie
gekomen dat de fusie veel voordelen met zich meebrengt voor alle
inwoners van de drie gemeenten en daarom een gunstige ontwikkeling is. De
D66-fractie in Alphen verklaart zich daarmee, onder voorwaarden, een
voorstander van de aankomende fusie tussen de drie gemeenten. De voorwaarden
waaraan moet worden voldaan liggen met name op het gebied van de communicatie
en met participatie van de inwoners in de komende tijd.

 

De
provincie heeft in de afgelopen week laten zien dat het niet blijft bij een
stevige wens, maar dat er ook wordt doorgepakt indien nodig. De D66-fractie
betreurt de opstelling van de provincie in deze. Juist nu Alphen en Boskoop
toenadering zochten tot elkaar en er beweging leek te komen heeft de provincie
deze vrijwillige poging de nek om gedraaid. De wijze waarop er gecommuniceerd
is, met de gemeenten, of juist niet is, verdient zeker geen schoonheidsprijs en
is onzorgvuldig.

Een
fusie tussen de drie gemeenten is volgens D66 alleen wenselijk als er ook goede
argumenten zijn om dat te doen. Een fusie om een fusie, of een fusie alleen om
de uitbreiding van het grondgebied is voor D66 geen argument. Wel vind D66 dat
Alphen als grote gemeente hulp moet bieden aan de buurgemeenten als daar reden
voor is.

Volgens
D66 Alphen is er een aantal belangrijke voordelen te behalen voor de drie
gemeenten. Genoemd kunnen worden de invloed die de grotere gemeente kan
uitoefenen bij provincie en rijk en de toenemende bestuurskracht van de
gemeente. Daarmee kunnen de belangen van de bewoners in de toekomst nog beter
worden behartigd. Daarbij kan gedacht worden aan de verdubbeling van de N207.

Ook de
uitvoering van grote gezamenlijke projecten, zoals de Oude Rijnzone nu, zal in
de toekomst veel makkelijker worden.

De
nieuwe gemeente zal een behoorlijk deel van het Groene Hart innemen, het zal
daarmee in de toekomst makkelijker worden om de belangen van dat gebied te
behartigen. Daarop aansluitend zal het eenvoudiger worden om versnippering
tegen te gaan. Een betere ruimtelijke afweging bij bijvoorbeeld het aanleggen
van bedrijventerreinen wordt in de toekomst mogelijk.

Tot
slot zal de nieuwe gemeente door de schaalgrootte in staat zijn om voor alle
inwoners een hoog voorzieningenniveau in stand te houden. Van de grootste kern
in de gemeente tot de allerkleinste. Het serviceniveau kan door de opschaling
een kwaliteitsslag maken en daar zullen de inwoners heel dicht bij huis van
profiteren.

Naast
de te verwachten voordelen zijn er ook nog veel vraagtekens. Vragen over
financiƫle gevolgen bijvoorbeeld. In de komende maanden moet daar duidelijkheid
over komen. Belangrijk is dat er op niet te lange termijn inzicht komt voor de
betrokken gemeenteraden in de situatie bij de buren, D66 zal daar op
aandringen.

Belangrijk
zijn ook de voorwaarden waaronder er gefuseerd wordt voor D66. Met stip op een
staat de start van een uitgebreid communicatie en participatietraject voor de
inwoners op korte termijn. Om de fusie tot een succes te maken is het
essentieel dat er wordt gecommuniceerd over het waarom, het wanneer en het hoe
van de fusie. Maar vooral ook over wat de consequenties zijn. Daarnaast wil D66
dat er voor inwoners de mogelijkheid bestaat tot participatie, waarin men aan
kan geven wat men belangrijke voorwaarden vindt bij de fusie. Fuseren is wat
D66 betreft iets wat we vooral gaan doen met de inwoners van onze
gemeenten.

De
provincie heeft de betrokken gemeenten onterecht de mogelijkheid ontnomen om
deze discussie in alle vrijheid te voeren en zonder druk te komen tot een
conclusie. Desondanks is D66 Alphen een voorstander van deze fusie. Het is
daarom geen discussie van wel of niet meer, maar hoe en onder welke
voorwaarden.

Alphen aan den Rijn, 13 september 2010