Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

D66 wil meer draagvlak bij huisvesting arbeidsmigranten

De D66-fractie zal donderdag 20 april een motie indienen om af te dwingen dat verhuurders van kamers voor arbeidsmigranten meer moeten investeren in contact en draagvlak bij de omwonenden.

Initiatieven stranden vroegtijdig

Veel initiatieven om een bedrijfspand tijdelijk (vaak 10 jaar) te gebruiken voor kamerverhuur stranden vroegtijdig. Niet zelden is er daarvoor veel onrust ontstaan bij omwonenden die vrezen dat de komst van deze ‘Polenhotels’ veel overlast zullen veroorzaken. In het beleid van de gemeente wordt wel gesproken over draagvlak en overleg met de buurt, maar het is niet concreet gemaakt waardoor zij elke keer met lege handen staat ten opzichte van haar inwoners.

  • D66 neemt met deze motie het initiatief om de regels hierover aan te laten passen. Daar bij gaat hier om 4 zaken:
  • voor een vergunningsaanvraag dient de verhuurder overleg gevoerd te hebben met omwonenden, om zo hun belangen al van het begin te waarborgen;
  • de vergunning wordt niet automatisch afgegeven voor 10 jaar, maar voor een kortere tijd (bijvoorbeeld 3 jaar); bij ‘goed gedrag’ kan de vergunning dan verlengd worden;
  • er worden voldoende maatregelen genomen om overlast door ‘rondzwerven’ te voorkomen, bijvoorbeeld door recreatiemogelijkheden om de verhuurlocatie;
  • de hoeveelheid te huisvesten personen moeten beter in verhouding staan met de omgeving

Door de regels op deze manier aan te passen, is het voor toekomstige verhuurders duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Op deze manier kan er gebouwd worden aan vertrouwen tussen de inwoners en de tijdelijke bewoners en voelt men zich minder overvallen.