Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juni 2019

D66 tijdens Raadsvergadering mei

Benoeming commissielid Corian Messing

In de Raadsvergadering van woensdag 22 mei is Corian Messing (56) als commissielid benoemt. Corian heeft voor het Nederlands Jeugdinstituut en twee Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in het VO gewerkt en is momenteel fulltime dagstudent Duitse taal en cultuur. Zij zal zich met name met het Sociaal en Maatschappelijk Domein en aanvullende taken binnen de fractie bezig gaan houden.

Motie raadslid Maurits de Vries en Koen Verwoerd

Na een voorbereidend traject, waarin onder meer met de dorpsraden en overleggen is gesproken, is de motie ‘beschrijving participatie in Raadsvoorstellen’ unaniem aangenomen. Deze motie roept per raadsvoorstel op om aan te geven welke maatschappelijke organisaties zijn betrokken en waarom een bepaalde wijze van participeren is gekozen. Per raadsvoorstel moet een korte samenvatting worden opgenomen van de inbreng van deze maatschappelijke organisaties en de reactie daarop van het college.

Middelen voor de fietsbrug

D66 stemt voor het vrijmaken van extra geld voor de fietsbrug bij het Aarkanaal. De middelen komen grotendeels van de provincie, de gemeente vult aan.

Inkoop- en aanbesteding

Raadslid Gert van den Ham heeft een stemverklaring afgegeven bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. In dit beleidsstuk is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatie, lokale ondernemers, allemaal aansprekende thema’s voor onze fractie. We hebben dan ook ingestemd met dit nieuwe beleid voor de komende jaren. De praktijk moet nog uitwijzen of de gemeente ook daadwerkelijk een meer duurzame en innovatieve weg in zal slaan en daarom hebben we als fractie de wethouder gevraagd om na anderhalf jaar met een tussentijdse evaluatie te komen. Dan kan worden vastgesteld of de nieuwe aanpak echt van de grond is gekomen. De wethouder heeft na een stemverklaring van onze fractie deze evaluatie toegezegd.  

Doorontwikkeling van het ITC en PCT terrein

D66 heeft ingestemd met de visie op de doorontwikkeling van het ITC en PCT in Hazerswoude Dorp. Raadslid Pieter Jan Morssink heeft in een stemverklaring toegelicht dat D66 ongelukkig is met de verdere ontwikkeling van het ICT tot een algemeen industrieterrein en de uitbreiding van het glas areaal tot 70%. Aan de andere kant is D66 ook van mening dat er iets moet gebeuren om dit gebied een impuls te geven en verder te ontwikkelen. Dit afwegende heeft D66 besloten om voor het collegevoorstel te stemmen.