Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juni 2018

D66 stelt schriftelijke vragen over berichtgeving jeugdzorg

‘Verdeling jeugdhulpgeld fout’, ‘belang kind staat niet altijd voorop in de jeugdzorg’ en ‘veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie’. Het zijn drie koppen in diverse media die de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen. De fractie heeft over deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om een aantal zaken verduidelijkt te krijgen.

Verdeling jeugdhulpgeld fout

Het Leidsch Dagblad publiceerde op 23 mei 2018 het artikel ‘verdeling jeugdhulp geld fout’. In dit artikel staat dat uit onderzoek van Holland Rijnland blijkt dat gemeentes in deze regio – waaronder Alphen aan den Rijn – de afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de Rijksoverheid. In het artikel wordt tevens gesteld dat voor 2018 een groter tekort verwacht wordt dan de in 2017 bijgelegde tien miljoen euro. De fractie van D66 is benieuwd naar de mogelijke consequenties voor de begroting van de gemeente Alphen aan den Rijn? Is het college voornemens is het te weinig ontvangen geld alsnog te krijgen.

Knelpunten onderwijs aan zorgleerlingen

In een artikel van de NOS van zondag 27 mei met de titel ‘veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie’ wordt gesteld dat veel scholen last hebben van de hoge administratieve druk voor leerkrachten en schoolleiders. Het artikel rept tevens over nieuwe cijfers van het ministerie van OCW dat er nog steeds 4000 kinderen in Nederland thuiszitten. De fractie van D66 wil graag weten hoeveel dat er in Alphen zijn? Welke mogelijkheden het college heeft om de administratieve druk van leerkrachten te verminderen?

D66 heeft tijdens de campagne gepleit voor het organiseren van de jeugdzorg binnen of dichtbij de school. D66 ziet kansen om de momenteel gestarte zorg op de Alphense scholen door GO voor jeugd te intensiveren. Zo kan het aantal thuiszitters worden verminderd.

Lees de gestelde schriftelijke vragen.

Art. 40 vragen D66 Alphen aan den Rijn_jeugdzorg