Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2020

D66 realiseert blijvende verbinding onderwijs en jeugdzorg

De D66-fractie heeft bij de raadsbehandeling van de gemeentelijke begroting voor 2021 een motie ingediend om de verbinding onderwijs en jeugdzorg te behouden en waar mogelijk te verstevigen. Dit naar aanleiding van de keuze van GO! voor Jeugd – de uitvoerder van de jeugdzorg – om de ambassadeurs op scholen als aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leraren te schrappen. Deze keuze is gemaakt doordat zij zich door de toenemende vraag naar jeugdhulp en het werken met een gelimiteerd budget ze zich nog strikter gaan houden aan het uitvoeren van hun taken binnen de kaders van de jeugdwet. De consequentie hiervan is dat meer preventieve taken worden afgebouwd.

Toegankelijk en benaderbaar

“Als fractie waren wij echt onaangenaam verrast door deze keuze van GO”, vertelt raadslid Maurits de Vries. “Natuurlijk begrijpen wij dat GO keuzes moeten maken, maar juist de preventieve positie die GO heeft op de Alphense scholen moet gekoesterd worden. Door jeugdzorg op en met het onderwijs te organiseren maak je de hulpverlening toegankelijk, maar ben je ook benaderbaar voor kinderen, ouders en leraren. Deze inzet kan voorkomen dat jeugdigen en gezinnen terecht komen in complexe problematiek.”

Optimale verbinding

De motie verzoekt het college om de extra middelen die de gemeenteraad in 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de bundel preventie in te zetten om samen met onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg te komen tot een optimale verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg en dit met het onderwijs te organiseren. “Met deze motie hebben we ons ingezet om de verbinding in stand te houden, aangezien de GO-ambassadeurs, hoe spijtig ook, gaan verdwijnen”, aldus De Vries. De motie kreeg vooraf brede steun van de PvdA, GroenLinks, CDA, NieuwElan en RijnGouweLokaal en is door wethouder Han de Jager tijdens het debat overgenomen en hoefde daarom niet in stemming gebracht te worden.