Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juli 2016

D66 Alphen dient motie in om de privacy van de afvalpas te borgen

De fractie van D66 Alphen aan den Rijn heeft op 7 juli de onderstaande motie ingediend  bij de behandeling van het grondstoffenbeleid. Uiteindelijk heeft de wethouder toegezegd te zorgen voor een mogelijkheid waarin men kan aangeven dat de link tussen pasnummer en adres niet gemaakt wordt, of -als dat technisch niet mogelijk is- steeds verwijderd wordt.

 

Privacy Afvalpas

De Raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 7 juli 2016,

Constaterende dat:

  • Er een afvalpas/spaarpas geïntroduceerd wordt voor het aanbieden van restafval in ondergrondse containers en toegang tot het Ecopark;
  • Het college voorstelt deze pas ook te gebruiken voor de registratie en terugkoppeling van het aanbiedgedrag van restafval;

Overwegende dat:

  • Vrijheid van het individu betekent dat de overheid geen onnodige zaken over haar burgers zou moeten registreren (privacy);
  • Het informeren en inzicht geven over het aanbiedgedrag van restafval weliswaar een mooie service is, maar niet opweegt tegen de inbreuk op de privacy van haar burgers;
  • Het uitgangspunt voor registraties om een extra dienst te kunnen leveren een ‘opt-in’ benadering zou moeten zijn;
  • Overheidssystemen weliswaar goed beveiligd zijn, maar zeker niet onfeilbaar, waardoor onnodig privacy-gevoelige gegevens in verkeerde handen kunnen vallen;

Draagt het college op:

  • Bij het invoeren van een afvalpas/spaarpas de burger nadrukkelijk toestemming te vragen om persoonsgegevens te registreren in relatie tot gegevens over het aanbiedgedrag;
  • Een mogelijkheid te creëren waarin men een afvalpas/spaarpas kan bezitten zonder de registratie van het aanbiedgedrag;

En gaat over tot de orde van de dag.