Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 december 2010

Lijstnummer D66 bekend

Binnen een dikke week heeft het stadsbestuur zich in een
bestuurlijke crisis gestort. Allereerst stokte de raadsvergadering na ruzie
over de benoeming van de raadsgriffier.

Deze vergadering beloofde op voorhand al spannend te worden,
aangezien hier het zogenaamde BING-rapport besproken zou worden. Dit rapport
gaat over de rol van gemeente-ambtenaren en wethouders in de ‘Antikraak-affaire’.

En dan het nieuws van de terugtredende burgemeester en het
aantreden van Bas Eenhoorn als waarnemer.

Op donderdag 16 december was het dan zover. Nadat de lokale pers een bijna dagelijkse feuilleton had gebracht van de kwestie die de ‘Antikraak-affaire’
was gaan heten, zou op deze dag het BING-rapport in de raad besproken worden.
BING staat voor Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en is een initiatief
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoewel het rapport de zaken vooral vanuit de formele kant
had bekeken, waren er toch een aantal glasheldere conclusies te trekken.

Ten eerste wordt wethouder Schings vrijgepleit. Hij heeft
niet in strijd met de regels gehandeld en is steeds open geweest (ook naar de
raad) over zijn handelen. “De D66-fractie is wel kritisch of je altijd maar gebruik
moet maken van regelingen waar je formeel recht op hebt, maar de wethouder is
binnen de lijntjes gebleven,” aldus fractie-voorzitter Inge Prins.

Dit oordeel gold niet voor de 2 topambtenaren: het rapport
liet er geen misverstand over bestaan dat zij niet integer hadden gehandeld. Daarmee
is hun positie onhoudbaar geworden.

Tenslotte heeft het rapport geen uitspraak gedaan over de
bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid van de betreffende wethouder
Groen in ’t Woud. Inge Prins: “Het is duidelijk dat de wethouder veel heeft uit
te leggen. De juiste plek daarvoor is in de gemeenteraad. Hoe zwaar deze
affaire hem aangerekend wordt en welke consequenties dat moet hebben, hangt af
van zijn verhaal. Het zal een zeer overtuigend verhaal moeten zijn, wil hij
politiek kunnen overleven.”

De raad kwam die avond echter niet toe aan het bespreken van
het rapport. Want eerst stond de benoeming van de griffier nog op de agenda.
Normaal gesproken een formaliteit; de familie en de bloemen stonden al klaar.
De griffier wordt na een lang selectieproces voorgedragen door het presidium (=
een 5-tal gekozen raadsleden die een soort dagelijks bestuur van de raad
vormen).

De lokale partij Alphen Eén hield een lang verhaal waarin
allerlei verdachtmakingen werden geuit naar de rol van de voorgedragen
kandidaat en die van de mede-raadsleden die het presidium vormden.

Inge Prins, die naast D66 fractie-voorzitter ook lid van het
presidium is: “Deze actie is zeer grievend. Dit was niet de plaats en de tijd
om op deze manier bedenkingen te uiten: hiermee beschadig je de kandidaat, maar
trek je ook nog eens de integriteit van je mede-raadsleden in twijfel. Daarbij
waren de fractievoorzitters tot 2 maal toe geïnformeerd het feit dat deze
kandidaat meedong en uiteindelijk voorgedragen zou worden; toen is er ook door
Alphen Eén geen enkel bezwaar gemaakt.”

Verschillende fracties waren zodanig verbolgen dat zij de
raadsvergadering niet meer wilden voortzetten en vroegen om een schorsing. Gezien
de belangrijke onderwerpen op de agenda was D66 niet voor een schorsing naar
januari. Maar een meerderheid besloot daar toch toe.

D66 heeft daags na de vergadering een poging gedaan om de
vergadering nog vòòr de kerst voort te zetten, maar kreeg daar geen steun voor
van andere partijen.

En alsof dit alles nog niet genoeg stof deed opwaaien,
volgde het bericht dat burgemeester Wim de Gelder zijn functie tijdelijk
neerlegt en dat Bas Eenhoorn is aangesteld als waarnemend burgemeester. Daarmee
kwam de verantwoordelijkheid van college van B&W en de gemeenteraad om de
stad te besturen nog verder onder druk te staan.

Inge Prins over deze ontwikkelingen: “Ook voor ons kwam deze
stap als een verrassing. D66 had geen aanleiding om de burgemeester nu weg te
sturen. Hoe dan ook, de waarnemend burgemeester zal schoon schip moeten maken.”

De draad wordt 13 januari weer opgepakt met een extra
raadsvergadering waarmee de nieuwe burgemeester de raad informeert over zijn
eerste bevindingen.