Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 december 2010
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

Binnen een dikke week heeft het stadsbestuur zich in een bestuurlijke crisis gestort. Allereerst stokte de raadsvergadering na ruzie over de benoeming van de raadsgriffier. Deze vergadering beloofde op voorhand al spannend te worden, aangezien hier het zogenaamde BING-rapport besproken zou worden. Dit rapport gaat over de rol…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 december 2010
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

De kogel is door de kerk. Boskoop, Rijnwoude en Alphen a/d Rijn stevenen af op een fusie per 1 januari 2014. Een meerderheid van de gemeenteraden in Boskoop, Rijnwoude en Alphen a/d Rijn stemden afgelopen week in met het initiatiefvoorstel om vrijwillig een arhi-procedure in te gaan. Arhi…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 november 2010 woensdag 20 oktober 2010
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

Dit jaar is de fietsappel in gebruik genomen, de appelvormige onbewaakte fietsenstalling bij het station. D66 heeft signalen ontvangen over de verkeerssituatie ter plekke die door gebruikers van de fietsappel als gevaarlijk wordt ervaren. Mensen die de stalling uitrijden komen regelmatig bijna in botsing met mensen die door de tunnel fietsen.Deze situatie wordt veroorzaakt doordat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 oktober 2010
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

Om de leden van D66 en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om met de fractie, het bestuur en elkaar over actuele onderwerpen te kunnen communiceren, is er een zogenaamde LinkedIn group aangemaakt. In deze groep met de logische naam "D66 Alphen aan den Rijn" kan men op een snelle en directe manier de meningen peilen…

Bekijk nieuwsbericht
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

Afgelopen dinsdagavond 12 oktober heeft de ledenvergadering van de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. plaatsgevonden.Hoewel dit soort bijeenkomsten nogal een stoffig imago hebben, is het gelukt om er een boeiende avond van te maken. Een kwart van de Alphense D66'ers was aanwezig en dat is een prima score!Ook mooi was te zien dat er…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 oktober 2010

Lijstnummer D66 bekend

Op dinsdagavond 12 oktober houdt de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. een ledenvergadering (ALV). Op deze vergadering zijn alle D66 leden uit de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem welkom.De nadruk ligt dit keer op kennismaking en informatie-uitwisseling.Kennismaking omdat het ledenaantal van D66 snel groeit; een groot deel van de leden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 oktober 2010

Lijstnummer D66 bekend

Tijdens de raadsvergadering van 30 september bleek dat er duidelijke verschillen waren tussen de partijen over het wel of niet fuseren van de gemeente met Boskoop en Rijnwoude.Maar over één ding was de raad het (uiteindelijk) unaniem eens: de manier waarop Gedeputeerde Staten (=provinciebestuur) omgaat met Alphen aan den Rijn is beneden alle peil.Immers, Alphen…

Bekijk nieuwsbericht
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

Inmiddels vele jaren geleden nadat duidelijk werd dat de Oude Rijn niet zou worden omgelegd, is er een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd voor Nieuwe Sloot. Hoewel het jammer is van dit bijzonder stukje Alphen, was het natuurlijk nooit de bedoeling om midden in Alphen een weiland te laten bestaan.We hebben in Alphen a/d Rijn niet zo veel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 september 2010
Lijstnummer D66 bekend

Lijstnummer D66 bekend

De Alphense D66 fractie heeft zich voorstander verklaard van de door de provincie voorgestelde fusie met Boskoop en Rijnwoude.De fractie ziet in een fusie vooralsnog meer voordelen dan nadelen. Wel heeft de fractie ernstige moeite met de manier waarop Gedeputeerde Staten (Provincie) manoeuvreert; juist op het moment dat Boskoop en Alphen aan den Rijn aangeven de eerste verkennende…

Bekijk nieuwsbericht