Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Alphen aan den Rijn

Krijgt het voor elkaar

D66 stelt schriftelijke vragen over berichtgeving jeugdzorg

‘Verdeling jeugdhulpgeld fout’, ‘belang kind staat niet altijd voorop in de jeugdzorg’ en ‘veel knelpunten bij onderwijs aan zorgleerlingen, politiek wil actie’. Het zijn drie koppen in diverse media die de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen. De fractie heeft over deze berichtgeving schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om een aantal zaken verduidelijkt te krijgen.